Wat is nu de FRED-methode?

FRED staat voor: Flexibel, Respectvol, Eerlijk en Doen. De begeleiding kent veel ervaringsgerichte activiteiten, zoals klimmen, poolen, bowlen en darten. Door succeservaringen op te doen krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen en ontdekken ze hun (fysieke) krachten en kwaliteiten.

Veiligheid en vertrouwen zijn de basiselementen in het contact. Voor, tijdens en na de activiteit komen we in gesprek met elkaar. Belangrijk hierbij zijn: humor, directheid, uitdaging en verbinding.

Vanuit problemen en onzekerheden gaan we op zoek naar oplossingen. Nadat een keuze of beslissing is genomen, onderzoeken wij samen hoe en door welke acties de jongere het doel kan bereiken. Op deze wijze nemen jongeren verantwoordelijkheid voor hun eigen leven. Dit is een hele sterke energie waarmee positieve resultaten worden geboekt om een verantwoordelijker en onafhankelijker leven te leiden.

Hoe werkt het in de praktijk?

Vooral door veel te vragen kom ik achter iemands gebruiksaanwijzing. Wat vindt die jongere nu wel en niet leuk? Wat moet ik wel of niet doen wanneer iemand boos wordt? Zij hebben daar vaak een antwoord op. Door het onbewuste bewust te maken - bijvoorbeeld door veel gekke, leuke, confronterende vragen, krijgen de jongeren en ouders zicht op die gebruiksaanwijzing. Hierdoor kunnen zij in de communicatie en sociale situaties beter hun grenzen aangeven. Ook wordt duidelijk waarom zij reageren zoals ze reageren, waardoor de omgeving meer begrip krijgt voor de jongere. En het meest belangrijke: het oordeel verdwijnt. De jongere kan meer ontspannen en vrij de wereld tegemoet treden. En het maakt hem of haar meer autonoom en onafhankelijk.

Door hun taal te spreken en contact te houden zoek ik verbinding met de jongeren. En laat mijn gevoel en intuïtie daarbij spreken. In mijn rijdende kantoor vinden de meeste gesprekken plaats, naast elkaar, eventueel met muziek op de achtergrond. Of we praten terwijl we samen met een activiteit bezig zijn. En ga in op de concrete situaties die zich dan voordoen. Ook is het mogelijk om de gesprekken in de thuissituatie te voeren. Wanneer de gezamenlijke communicatie een aandachtspunt is, worden ouders hierbij betrokken.

We kiezen een locatie die bij de jongere past. In een ongedwongen en informele sfeer worden vaak de beste resultaten bereikt. De werktijden zijn in onderling overleg, eventueel ook in de avonden en weekenden, en ik ben 24-uur bereikbaar.